torsdag 3 november 2016

Ett väntande besök och tankar vid ett frukostbord


Nu har frosten tagit det sista av trädgårdens växtlighet. Den som härdat ut längst är en gul ensam ringblomma. Idag är den tragiskt slokande och jag överväger starkt att dra upp den med rötterna för att på så sätt befria den från ytterligare lidande i det kylslagna klimatet.
På vissa håll i vår direkta närhet har det fallit snö under natten. Jag kurar ihop mig och drar upp värmeelementet ett snäpp.

Det är trevligt med hösten och mörkret, sa maken i morse när vi tuggade i oss rostat bröd och drack ur våra muggar med varma drycker.
Jag nickade i medhåll medan mina tankar vandrade sina egna vägar.

Under gårdagen fick jag en förfrågan om jag skulle vilja ha besök.
Besök är alltid trevligt varpå jag uppmanade den eventuella besökaren att se ut ett passande datum för sin ankomst. Problemet är bara att den som ska göra visit i vårt hem måste göra det under ett visst hemlighetsmakeri. Besökaren är nämligen belagd med ett slags besöksförbud, ja till och med kontaktförbud då det gäller mig som person. Ingen vet egentligen hur detta vanvett uppstått, bara att förbudet skapats av någon som finner det olämpliga i att den som vill komma som vår gäst ska ha någon som helst kontakt med mig och vise versa.

Den som stiftat denna oskrivna lag har inte några personkopplingar med vår väntade gäst utan anser endast att jag ska vara fiende med någon annans fiende. Vilket i mina öron låter helt befängt.
Till och med en omöjlighet. Det finns uppkomna situationer där det krävs ett val om vilken sida vi förväntas stå på. Något av de svåraste och näst intill omöjligaste valen att göra. Speciellt om jag själv inte på något sätt är inblandad i meningsskiljaktigheterna. Om jag väljer att inte stå på någons sida finns risken att jag ganska så snart blir utraderad av någon från de stridande parterna. Eller kanske rent utav mister dem alla.

Jag dryftade mina tankar om fiendeskap med maken under vår frukost. Han hade ingen lösning på problematiken utan ansåg det hela som ett helt förkastligt och galet påfund.
Andras fiender kommer aldrig att bli mina fiender ty jag är av den åsikten att vi människor enkom är till för varandras skull.

"Ingen är så rik att den har råd att förlora en vän."