torsdag 13 april 2017

Källardispyt och mörka ordlistor


Trots att vädret inte är det ultimata har jag ändå hängt tvätten ute på torkvindan. Det är något visst med att få hänga ut det nytvättade och låta sol och vindar bidra med torkningen.
Nu är det dock inte alla som har den möjligheten utan är hänvisad till en gemensam tvättstuga där tvätten hängs upp i ett torkrum eller stoppas in i en torktumlare när tvättmaskinen gjort jobbet klart.
Så var det en gång i tiden även för mig då jag bodde i lägenhet.

Tydlig uppsatta instruktioner gällande kraven hur den som tvättar ska sköta sig i tvättstugan. Regelverket omfattade så väl hanteringen av maskinerna som vikten av att lämna tvättstugan i ett rent och fint skick. Samt inte knycka varandras tvättider. Den kanske viktigaste regeln av dem alla för att bibehålla god grannsämja.

Dispyter i tvättstugor hör dock inte till ovanligheterna. Jag har hört talas om en man vilken tog en grannes tvätt som gisslan och vägrade återlämna paltorna till dess rättmätiga ägare innan det till synes ohederliga förfarandet retts ut en gång för alla.
I Lindesberg gick det en gång så illa att osämjan slutade i handgemäng varpå en av parterna fick uppsöka läkarvården.

Därför blev jag ganska så förvånad då jag under morgontimmarna drabbade samman med en person utanför en  tvättstuga där jag varken bokat tvättid eller hade för avsikt träda in i tvätteriets lokaliteter.
Vad som var upprinnelsen till dispyten men framför allt vad ordväxlingen bestod i väljer jag att lämna där hän med hänsyn till eventuella känsliga läsare.

Ett kan jag dock låta pålysa, jag blev rosenrasande. Det var många år sedan som jag så totalt tappade sans och besinning. Speciellt med tanke på att den här människan för mig är helt obekant. Inför obekanta går det att till viss del behärska sig och stanna vid att vara spydig men icke i detta fallet. Jag blev så arg att det blev helt mörkt framför mina ögon och jag kände hur jag blev röd från halsen och upp till huvudsvålen.

Det vokabulär som jag tillät mig nyttja hämtade jag från de mer mörka ordlistorna och överdriver inte om jag påstår att mitt kraftfulla ordval satte min motståndare på plats.
Eftersom jag inte på ohederligt vis eller med ont uppsåt vistades i källargången där tvättstugan var belägen utan enkom var där av legitima skäl kände jag att jag inte accepterade att bli illa behandlad. Ej heller oförtjänt bli anklagad för något jag gjort och dessutom på uppdrag skulle utföra. Jag må i min plötsligt uppdykande motståndares betraktande ögon anses vara en gammal kärring men även kärringar har kurage nog att inte ta emot skit.

Ilska är en färskvara som snabbt blossar upp men lika snabbt försvinner när ovädret väl dragit förbi.
Därför blev makens och min fikastund lättsam då jag med stor muntration återberättade händelsen som uppstod utanför en tvättstuga där jag inte behöver följa gängse regler gällande tvättider, ludd i torktumlaren eller ursköljda tvättmedelsfack.

Det är gôtt att ha en egen tvättmaskin samt tillgång till en torkvinda ute på gräsmattan bakom stugknuten. Det är också gôtt då ilskan viker undan och känslan av lugn och harmoni sammetslent och mjukt bäddar in sinnelaget.